Dołącz   Zaloguj się
Polityka prywatności
MyBulletinBoard tworzy ciasteczka (cookies), w których przechowuje informacje o zalogowaniu.

Ciasteczka to małe pliki przechowywane na Twoim komputerze; ciasteczka utworzone przez daną stronę działają tylko na tej stronie.

Ciasteczka MyBB sprawdzają kiedy ostatnio i czy w ogóle przeczytano poszczególne wątki.

Aby wyczyścić wszystkie ciasteczka, kliknij tutaj.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest administrator społeczności forumpolicyjne.com.pl - Kontakt do administratora

Twoje dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Nie wymagamy byś podał/a swoje dane personalne w postaci imienia i nazwiska.

Dane osobowe gromadzone są podczas rejestracji na forumpolicyjne.com.pl obejmują nazwę użytkownika, e-mail oraz adres IP (użyty podczas rejestracji oraz używany podczas każdego logowania). Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji konta na forum. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta.

Twoje dane mogą być wykorzystane w celu umożliwienia uczestnictwa w naszej społeczności:
- wysyłania informacji np. o odpowiedziach w wątkach, które wybierzesz
- wysyłania powiadomień o otrzymanej prywatnej wiadomości
- wysyłania wiadomości od moderatorów

Ustawienia możesz zmienić w panelu administracyjnym swojego konta użytkownika. Podstawą prawną tych działań jest Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219), art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz wiążący się z utworzeniem konta art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia RODO (2016/679).

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w społeczności możesz wystąpić o usunięcie konta użytkownika. Masz prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację użytkownika forum nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami.

Theme © iAndrew - Forum software by © MyBB