Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 3,235
» Najnowszy użytkownik: Ben10
» Wątków na forum: 521
» Postów na forum: 5,929

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 35 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 35 Gość(i)

Ostatnie wątki
Brak matury
Forum: Wymagania do policji
Ostatni post: Saper
24.05.2020, 14:20
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 491
Sport w szkółce
Forum: Szkoła Policyjna
Ostatni post: Witek1996
06.03.2020, 12:37
» Odpowiedzi: 8
» Wyświetleń: 9,536
Przebieg rekrutacji do po...
Forum: Jak zostać policjantem
Ostatni post: Sandra 89
05.12.2019, 16:15
» Odpowiedzi: 16
» Wyświetleń: 64,307
Testy do policji z odpowi...
Forum: Aktualne testy do policji z odpowiedziami 2020r.
Ostatni post: kostek007
01.12.2019, 14:30
» Odpowiedzi: 36
» Wyświetleń: 499,845
Policja a stan zdrowia - ...
Forum: Forum dla rekrutów
Ostatni post: kostek007
01.12.2019, 11:36
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 829
Komisja lekarska
Forum: Wojewódzka Komisja Lekarska
Ostatni post: Arkadiusz
21.11.2019, 15:26
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 1,107
Prośba o wypełnienie anki...
Forum: Sondaże
Ostatni post: PracaDyplomowa
19.11.2019, 18:04
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 509
Jaki mandat karny
Forum: Luźne rozmowy
Ostatni post: karrcio21
14.11.2019, 17:18
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 494
Wada Wzroku
Forum: Wojewódzka Komisja Lekarska
Ostatni post: daniel002dan
13.11.2019, 09:35
» Odpowiedzi: 72
» Wyświetleń: 101,233
Przygotowania do TSF - Lu...
Forum: Przygotowania do testu sprawności fizycznej (TSF)
Ostatni post: malinka
12.11.2019, 20:51
» Odpowiedzi: 172
» Wyświetleń: 102,532

 
  Uregulowany stosunek do służby wojskowej do służby w policji
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 21:39 - Forum: Wymagania do policji - Odpowiedzi (10)

Jednym z warunków przystąpienia do procesu rekrutacji jest wymóg, aby mężczyzna, który chce wstąpić do służby w Policji posiadał uregulowany stosunek  do służby wojskowej, tj. uzyskał w książeczce wojskowej wpis, że odbył zasadniczą służbę wojskową lub został przeniesiony do rezerwy.
.

Wydrukuj tę wiadomość

  Niezaliczony test sprawnościowy
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 21:37 - Forum: Wymagania do policji - Odpowiedzi (16)

Osoba, która uzyskała negatywny wynik z testu sprawności, może ponownie przystąpić do tego etapu, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskała ten wynik złoży oświadczenie w komórce ds. doboru, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.

Wzór podania o poprawkę MS,wywiadu zorganizowanego,testu do policji two,testu sprawności fizycznej.

Nazwisko i imię ………………………….. Kielce, dnia …………………………
Adres zamieszkania ……………………
…………………………………………….
…………………………………………….
telefon ……………………………………
OŚWIADCZENIEZgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby
w Policji /DZ.U. nr 170, poz. 1202/, oświadczam, że nadal jestem zainteresowany/a* ubieganiem się o przyjęcie do służby w Policji.
W związku z tym, iż w dniu ………….. nie zaliczyłem/am* testu sprawności fizycznej/wywiadu zorganizowanego* proszę o wyznaczenie terminu poprawkowego tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.………………………………….….……………..
podpis

Wydrukuj tę wiadomość

  Niezaliczony MS - Wzór podania o poprawkę
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 21:34 - Forum: Wymagania do policji - Brak odpowiedzi

W przypadku uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z testu psychologicznego, może on ponownie przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Wzór podania o poprawkę MS,wywiadu zorganizowanego,testu do policji two,testu sprawności fizycznej.

Nazwisko i imię ………………………….. Kielce, dnia …………………………
Adres zamieszkania ……………………
…………………………………………….
…………………………………………….
telefon ……………………………………
OŚWIADCZENIEZgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby
w Policji /DZ.U. nr 170, poz. 1202/, oświadczam, że nadal jestem zainteresowany/a* ubieganiem się o przyjęcie do służby w Policji.
W związku z tym, iż w dniu ………….. nie zaliczyłem/am* testu sprawności fizycznej/wywiadu zorganizowanego* proszę o wyznaczenie terminu poprawkowego tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.………………………………….….……………..
podpis

Wydrukuj tę wiadomość

  Studia a praca w policji
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 21:31 - Forum: Wymagania do policji - Odpowiedzi (15)

Program „Rekrut”, który umożliwia podjęcie służby w Policji odbywa się w systemie skoszarowanym.  W trakcie jego trwania możliwość jednoczesnego studiowania (tryb zaoczny) i służby w Policji, jak też i każdorazowe opuszczenie jednostki uzależnione jest od indywidualnej zgody właściwego przełożonego, który może, ale nie musi takiej zgody wydać.

Wydrukuj tę wiadomość

  Konflikt z prawem w rodzinie a praca w policji
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 21:28 - Forum: Wymagania do policji - Odpowiedzi (20)

Oceny w powyższym zakresie dokonują osoby przeprowadzające postępowanie sprawdzające. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Jednocześnie w każdym czasie, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, może przerwać postępowanie, jeśli uzna, że istnieją okoliczności dyskwalifikujące kandydata do służby w Policji
Za takie okoliczności można uznać m.in. przestępstwo popełnione umyślnie przez członka najbliższej rodziny, jednak decyzja o przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego, jak wspomniano wyżej, należy do przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Wydrukuj tę wiadomość

  Wada wzroku do policji
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 21:25 - Forum: Wymagania do policji - Odpowiedzi (18)

Załącznik nr 2 przedmiotowego zarządzenia zawiera wykaz chorób i ułomności na podstawie którego komisje lekarskie wydają orzeczenie o stanie zdrowia i stopniu zdolności do służby.
Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia komisje lekarskie orzekają w dwóch instancjach, natomiast nadzór nad działalnością tych komisji sprawuje Centralna Komisja Lekarska MSWiA, ul. Domaniewska 36/38, kod 02 – 672 Warszawa,
W związku z powyższym tylko lekarz o odpowiedniej specjalności może udzielić odpowiedzi na postawione pytanie.

http://www.forumpolicyjne.com.pl/watek-wada-wzroku_122

Zobacz również Komisja lekarska do Policji

Wydrukuj tę wiadomość

  Kategoria wojskowa do policji
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 21:20 - Forum: Wymagania do policji - Odpowiedzi (3)

Obecnie o służbę mogą ubiegać się osoby z kategorią wojskową D.

Kandydat posiadający przyznaną kategorią zdrowia E, bez zmiany tej kategorii, czyli uzyskania statusu, „przeniesiony do rezerwy”, nie może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.


Należy w takim przypadku ubiegać się o zmianę kategorii.

Wydrukuj tę wiadomość

  Wiek kandydata do policji
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 21:17 - Forum: Wymagania do policji - Odpowiedzi (13)

Policja nie ustala limitów wiekowych kandydatów. Kandydat ma się wykazać odpowiednimi możliwościami fizycznymi. Kandydat wykazać się powinien szczególnej dyscyplinie i wymaganiach zdrowotnych. Komisja lekarska zbada kandydata i określi jego możliwości do pracy.

Wydrukuj tę wiadomość

  Wykształcenie do policji
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 15:45 - Forum: Wymagania do policji - Odpowiedzi (33)

Generalną zasadą przyjmowania do Policji jest posiadanie minimum średniego wykształcenia, komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na pracę osób bez wykształcenia średniego jeśli kandydat wykazuje szczególne cechy preferowane w służbie. Bez średniego wykształcenia można także składać dokumenty w procesie rekrutacji do służby kandydackiej w oddziałach prewencji.

Natomiast zgodnie z art. 25. ust. 2 ustawy o Policji, komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji.

Punktowanie preferencji

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia, według schematu:

wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 punkty
wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) - 6 punktów
wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji
(prawo, administracja, ekonomia lub informatyka) - 8 punktów

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje z tytułu posiadanych umiejętności, według schematu:

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego 4 punkty

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych 4 punkty

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej 2 punkty

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” 2 punkty

Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

Wydrukuj tę wiadomość

  Wzrost kandydata do policji
Napisane przez: Administrator - 13.10.2011, 15:06 - Forum: Wymagania do policji - Odpowiedzi (28)

Wzrost kandydata do policji.

Kobieta powinna mieć minimum 160 cm wzrostu, zaś mężczyzna 165 cm. Osoby, które ubiegają się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji otrzymują dodatkowo 1 punkt za wzrost powyżej 175 cm w procesie rekrutacji.

Ponadto w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji, nie posiadających wykształcenia średniego, zgodnie z załącznikiem 2 do powyższego rozporządzenia przyznawany jest dodatkowo 1 punkt za wzrost powyżej 175 cm. Nie oznacza to jednak, że osoby niższe nie mogą starać się o przyjęcie do służby w Policji.

Wydrukuj tę wiadomość