Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Psychotesty do policji - MS
#1
Następnym etapem w okresie od 2tyg - 2miesiące od testów TSF i TWO wyznaczona zostanie data Psychotestów do Policji.

MS (MS)
Na tym teście wybierane są 292 pytania. Test składa się z wielu etapów np "historyjka kryminalna", zadania na spostrzegawczość, zadanie na refleks, zadania matematyczne

Test MS jest narzędziem psychologicznym określającym intelektualne i osobowościowe predyspozycje kandydatów do służby w Policji. Jako instrument diagnozy psychologicznej nie jest nigdzie publikowany. Badania testem MS przeprowadzane są przez psychologów policyjnych w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Całość procedury składa się z dwóch etapów: testu komputerowego i rozmowy z psychologiem. Uzyskany w ten sposób wynik porównywany jest do profilu wymagań na stanowisko podstawowe w Policji. Wymagania te zostały opracowane przez grupę ekspertów - policjantów z dużym doświadczeniem zawodowym i wybranych przedstawicieli kadry kierowniczej Policji.

Na tym etapie postępowania kandydat może otrzymać następującą liczbę punktów:

*0 punktów - w przypadku opinii negatywnej,
* od 1 do 60 punktów - w przypadku opinii pozytywnej.Badanie sprawdza:
zdolności intelektualne:
-inteligencja werbalna,
-inteligencja niewerbalna,
-pamięć i spostrzeganie,
-kreatywność,
-umiejętność całościowego ujmowania problemów;
zachowania społeczne, podstawowe umiejętności interpersonalne:
-zdolność rozumienia ludzi,
-empatia,
-zdolność porozumiewania się i wywierania wpływu,
-umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
-motywacja do pracy z ludźmi,
-umiejętność nawiązywania kontaktów

stabilność, cechy osobowości:
-odporność na trudne sytuacje zawodowe,
-zdolność samokrytycyzmu i samokontroli,
-wiara we własne kompetencje i możliwości;

postawa w pracy, czyli grupa kompetencji decydujących o efektywności pracownika: -poziom aspiracji zadaniowych,
-utożsamianie się z rolą zawodową,
-styl funkcjonowania zawodowego.


Pozytywne zdanie testu jest niezbędne do dalszych procedur rekrutacyjnych. Osoba, która nie zdała testu może go powtórzyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia poddania się badaniu.

CD.
Jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego jest badanie psychologiczne, które jest przeprowadzane na terenie całego kraju takim samym narzędziem do badań; testem MS. Test jest narzędziem selekcyjnym i wskazuje czy kandydat spełnia wymagania stanowiska podstawowego w policji, którego profil został opracowany przez sędziów kompetentnych (policjanci kryminalni i prewencji).

Badania testem MS prowadzone są indywidualnie, w dwóch integralnych etapach:

*pierwszy etap; zadania wykonywane są przy pojedynczych stanowiskach komputerowych,

*drugi etap; rozmowa z psychologiem.

Wynik końcowy testu to suma ocen uzyskanych przez kandydata w dwóch w/w etapach i jest on porównywany do profilu wymagań stanowiska podstawowego. Badanie psychologiczne kończy się sporządzeniem przez psychologa oceny predyspozycji osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Policji. Ocena jest pozytywna jeśli wyniki kandydata spełniają wymagania stanowiska. Psycholodzy stosują jednolite i wystandaryzowane zasady oceny wyników.
Do badania psychologicznego mogą przystąpić kandydaci, którzy:

*pozytywnie zaliczyli wcześniejsze etapy postępowania kwalifikacyjnego,
*posiadają dokument tożsamości i PESEL,
*otrzymali numer z Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów; CRDK,
*w pisemnym oświadczeniu przyjmowanym od każdego kandydata stwierdza on, że spełnia podstawowe wymagania wobec osób poddawanych procedurom badań psychologicznych. Wymagania polegają na tym, aby kandydat był w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej; był wypoczęty, zdrowy, nie odczuwał silnych potrzeb fizjologicznych (np. głodu lub snu) oraz nie był pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych lub innych substancji zaburzających normalne funkcjonowanie (np. antybiotyki).

Ważne jest, aby osoba badana w dniu badania nie odczuwała silnych emocji, zarówno pozytywnych jak negatywnych związanych z aktualną sytuacją życiową (np. zawarcie związku małżeńskiego, śmierć osoby bliskiej), ponieważ mogą one mieć wpływ na sposób wykonywania zadań. W takich sytuacjach lepiej przełożyć termin badania. Często odczuwane przez kandydata zdenerwowanie przed testem, jest czymś naturalnym. W jego opanowaniu może pomóc m.in. pozytywne nastawienie i zaufanie do własnych możliwości i kompetencji.


Warunkiem przystąpienia do testu kandydata, który wykonuje go po raz kolejny jest to, aby minęło 12 miesięcy od daty jego ostatniego badania testem MS.

Kandydat przystępując do testu winien bardzo uważnie wysłuchać instrukcji podawanej przez psychologa, dokładnie czytać instrukcje do zadań w teście i postępować zgodnie ze wskazówkami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności technicznych, należy zgłosić je psychologowi prowadzącemu badanie.

Pierwszy etap testu wymaga od kandydata sprawnego posługiwania się myszką komputerową. W sytuacji braku takiej umiejętności należy o tym poinformować psychologa, który uruchamia specjalny program w komputerze, umożliwiający kandydatowi samodzielne nabycie tej sprawności. W czasie trwania testu nie wolno posługiwać się kalkulatorem, kartką, długopisem/ołówkiem, ani korzystać z innych pomocy. Zabronione jest korzystanie z telefonu komórkowego.

opr. Elżbieta Sadzikowska
ekspert Sekcji Psychologów KWP w Bydgoszczy
Regionalny Koordynator testu MS
Odpowiedz
Polecamy
Testy do policji z odpowiedziami
#2
Zadania na refleks - to też dla wielu jest nie lada wyzwanie i akurat tutaj nie ma się co dziwić. Ale wszystko jest do przejścia.
Odpowiedz
#3
Wszystko jest do przejścia, jeżeli opracujemy sobie wcześniej jakieś materiały. Jak ktoś liczy na szczęście, to niestety nie nadaje się do pracy.
Odpowiedz
#4
Materiały akurat są dostępne w innym temacie i są świetne, także polecam dla każdego kto się będzie starał o przyjęcie do policji.
Odpowiedz
#5
No jasne, przecież bez takich testów, to ani rusz. Uczcie się moi drodzy Oczko
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości