Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Punktacja w policji
#1
System punktowy i lista rankingowa

System punktowy umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów postępowania (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz punkty przyznawane za posiadane wykształcenie), a także preferencji zawartych w ogłoszeniu odnoszących się do kandydatów do służby nieposiadających średniego wykształcenia ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność kandydatów na liście uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i ustalana jest od najwyższej do najniższej.

5.1.1. Punktowanie wybranych etapów postępowania

W etapach postępowania kwalifikacyjnego ocenianych w systemie punktowym kandydat może uzyskać:

* za test wiedzy - 40 punktów,
* za ocenę sprawności fizycznej - 60 punktów,
* punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata, wg następujących przedziałów czasowych:

Normy czasowe Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy od Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy do PKT
1.39,1–1.41,0 43
1.37,1–1.39,0 44
1.35,1–1.37,0 45
1.33,1–1.35,0 46
1.31,1–1.33,0 47
1.29,1–1.31,0 48
1.27,1–1.29,0 49
1.25,1–1.27,0 50
1.23,1–1.25,0 51
1.21,1–1.23,0 52
1.19,1–1.21,0 53
1.17,1–1.19,0 54
1.15,1–1.17,0 55
1.13,1–1.15,0 56
1.11,1–1.13,0 57
1.09,1–1.11,0 58
1.07,1–1.09,0 59
poniżej 1.07,1 60

* za test psychologiczny - 60 punktów,
* jeśli wynik testu otrzymany przez kandydata nie spełnia kryteriów psychologicznych dopasowania do wymagań, uznaje się go za negatywny,
* jeśli kandydat uzyska pozytywny wynik testu (tj. spełnia kryteria oceny psychologicznej), to jego wynik jest przeliczany na punkty,
* za każdą cechę w badanych obszarach można otrzymać od 0 do 3 punktów,
* uzyskane punkty są sumowane,
* za test można uzyskać od 1 do 60 punktów,
* za wywiad zorganizowany - 60 punktów,
* wywiad zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska co najmniej 36 punktów.


5.1.2. Punktowanie preferencji

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia, według schematu:
   
   wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 punkty
   wykształcenie wyższe  (mgr lub równorzędne) - 6 punktów
   wykształcenie wyższe  (mgr lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji
   (prawo, administracja, ekonomia lub informatyka) - 8 punktów                                                                    

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje z tytułu posiadanych umiejętności, według schematu:

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego 4 punkty

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych 4 punkty

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej 2 punkty

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” 2 punkty

Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

5.2. Lista rankingowa

Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Listę sporządza powołana przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji komisja, składająca się z:

* dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej komórki,
* kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr,
* policjanta służby prewencyjnej.
* w skład komisji może wchodzić przedstawiciel organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.

Lista zostaje przedłożona do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, prowadzącemu postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby do jednostek organizacyjnych Policji w danym województwie, przed planowanym terminem przyjęcia.
Odpowiedz
Polecamy
Testy do policji z odpowiedziami
#2
Gdzie można zrobić kurs strzelecki?
Odpowiedz
#3
mila160, musisz pytać po strzelnicach, ale nie jest to tania zabawa.
Odpowiedz
#4
Nie prawda!!!!!! Dobrze, że byłem się dzisiaj dowiedzieć na Komendzie bo bym wydał pieniądze bez sensu! Kurs strzelecki NIC NIE DAJE!!! Trzeba mieć uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego!
Odpowiedz
#5
taki papierek sie ma np. po uzyskaniu licencji ochrony 1st Uśmiech wtedy masz dyplom z ukończenia kursu strzeleckiego a po zdanym egzaminie w KWP licencje i legitymacje osoby uprawnionej do posiadania broni (w czasie pracy) nie mylić z pozwoleniem na broń.
złożenie papierów: 29.05.2012 Karków
egzamin: 13.10.2012 Katowice
multi: 07.05.2013 Kraków

podejście nr 2
złożenie papierów: 14.08.2014 Karków
egzamin: 20.09.2014 Katowice
multi: 01.12.2014 Kraków
Odpowiedz
#6
dzięki za odp
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości